Kiinteistöt

Vuokraamme ainutlaatuista toimisto- ja liiketilaa Helsingin ydinkeskustassa

Sijoitustoiminta

Sijoitamme laajasti hajauttaen eri omaisuusluokkiin hyödyntäen monipuolisesti eri instrumentteja

Raken historia

Yli 150-vuotiaan yrityksen historiaa vuodesta 1867 saakka

Kutsu Rake Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Rake Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.6.2024 klo 12:00 Rake Oy:n tiloissa, Bulevardi 6 B 3. krs, (käynti Yrjönkatu 7 porttikäytävästä), 00120 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen jäsenmäärä
2. Valitaan hallitukseen uusi jäsen
3. Muut mahdolliset asiat
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.5.2024 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja

Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 30.5.2024 kello 10.00 mennessä.

Kokousasiakirjat

Esityslista on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 14.5.2024 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 29.5.2024 klo 13.00 kirjallisesti osoitteella Rake Oy, Bulevardi 6 B, 3 krs, 00120 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen rake@rake.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.