Sijoitustoiminta

Rake sijoittaa laajasti hajauttaen eri omaisuusluokkiin. Sijoitussalkkumme on globaalin fokuksen omaava tuottohakuinen kokonaisuus. Pyrimme luomaan lisäarvoa aktiivisella salkunhoidolla ja kaupankäynnillä.

Ammattimaisuus, kansainvälisyys, vastuullisuus ja pitkä sijoitushorisontti ohjaavat sijoitustoimintaamme.

Ammattimaisuus

Rakennamme sijoitustoimintaa ammattimaisella, analyyttisellä otteella. Hankimme tietoa monipuolisesti eri lähteistä, ja olemme avoimia uudelle. Yhtiömme itsenäisyys, matala organisaatio sekä vahva osaaminen tuovat joustavuutta sijoitustoimintaan. Laaja kokemus erilaisista omistuksista yhtiön pitkän historian varrelta luovat pohjan monipuoliselle sijoituskohteiden valinnalle.

Pitkäjänteisyys

Yli 150 vuoden ikäisenä perheomisteisena yhtiönä meille on tärkeää jatkuvuus, toiminta yli sukupolvien. Pitkä aikahorisontti ja vahva vakavaraisuus mahdollistavat myös riskillisiin omaisuusluokkiin sijoittamisen sekä pitkän aikavälin näkemyksen ottamisen yli lyhyen
ajan markkinaheilunnan.

Kansainvälisyys

Salkussamme on kansainvälinen fokus, eli sijoitamme laajalla skaalalla sekä kehittyneillä, että kehittyvillä markkinoilla. Hyödynnämme salkunhoidossa laajasti myös kansainvälisiä kumppaneita ja verkostoja.

Vastuullisuus ja eettisyys

Jatkuvuuden edellytyksenä on vastuullinen ja eettisesti korkeatasoinen toiminta. Huomioimme materiaaliset ESG-tekijät osana sijoitusprosessia ja teemme myös arvopohjaisia valintoja osana sijoitustoimintaa.

Sijoitustoiminnasta vastaa:

Joonas Huttunen
sijoitusjohtaja
investments@rake.fi