RAKEn historiaa vuodesta 1867 alkaen

”Raken pitkä ja monipuolinen historia osoittaa, että muutokseen sopeutuminen on jatkuvuuden varmistamisen ja arvonluonnin kannalta aivan fundamentaalista – Se on meidän tapamme suojella tulevaisuutta menneisyydeltä!”

– Kenneth Cederberg, toimitusjohtaja, Rake Oy

1867

Rakennus- ja laivatarvike-kauppa osoitteessa Heikinkatu 3 Helsinki.

Kun Israel Nyman vuonna 1867 perusti Itäisen Heikinkadun (nykyinen Mannerheimintie) varrelta ostamaansa taloon rauta- ja laivatarvikkeiden liikkeen, oli Helsinki vielä kovin vaatimaton pääkaupunki, asukaslukukin vain runsaat 30.000.

1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet

Luonnos suunnitellusta pääkonttorista vuodelta 1914
Rake Oy listautui maaliskuussa 1927 Helsingin pörssiin.
RAKE-tavaratalo aloitti Lars Sonckin suunnittelemassa kiinteistössä Erottajalla 1917.

Israel Nymanin kuoltua 1903 hänen perillisensä myivät liikkeen kauppias Pekka Rissaselle, ja toiminimeksi tuli Helsingin Rakennusainekauppa P.Rissanen. Samana vuonna perustettiin ensimmäinen haaraliike Hämeenkadulle.

Vuonna 1906 yrityksen toimitusjohtajana aloitti kauppaneuvos Alwar Niklander Vaasasta (toimitusjohtajana 1906–1947) ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin nimellä Helsingin Rakennusaine Kauppa HRK Oy.

Teollinen toiminta yhtiössä alkoi, kun Koskensaaren naulatehdas hankittiin yhtiön omistukseen vuonna 1910.

Vuonna 1912 yhtiön hallituksen jäseneksi nimitettiin pankinjohtaja Anders Wiksten (hallituksen jäsen 1912–30 ja puheenjohtaja 1930–36), josta alkoi nykyisen omistajasuvun historia Rakessa.

Yhtiön liiketoiminnan kasvaessa syntyi tarve oman kiinteistön hankkimiselle yhtiön päämyymälää ja konttoria varten. Vuonna 1912 ostettiin kiinteistöt osoitteista Aleksanterinkatu 52 ja Pohjois-Esplanaadinkatu 41, johon alettiin laatia suunnitelmaa omasta pääkonttorista osana kadut yhdistävää kauppakujaa (nykyinen Keskuskatu). Kun maailmansodan melskeessä ei hankkeelle saatu tarvittavia rakennuslupia ja rakennuslainaa, päätettiin siitä luopua. Sen sijaan omistukseen hankittiin tammikuussa 1917 kiinteistöt Läntisen Erottajankadun ja Bulevardinkadun kulmasta. Erottajankadun uusrenessanssityylisen, 1880-luvun alussa rakennetun kiinteistön, oli suunnitellut arkkitehti F.A. Sjöström ja Bulevardin puoleisen, vuonna 1912 valmistuneen jugendtyylisen talon puolestaan arkkitehti Lars Sonck.

Kiinteistöjen tilat yhdistettiin ja remontoitiin niin, että vuonna 1920 Bulevardille siirtyivät yhtiön pääkonttori ja rakennustarvikeliike, josta kehkeytyi tyylikäs rakennustarvikkeita, työkaluja ja taloustarvikkeita myyvä tavaratalo. Bulevardi 2–4:n yläkerroksiin remontoitiin toimistoja ja matkustajakoti.

Yhtiön laajentuminen jatkui ja 1920-luvulla aukaistiin uudet sivuliikkeet Töölöön, Humalistoon, Punavuoreen, Lahteen ja Hämeenlinnaan. Rake Oy listautui maaliskuussa 1927 Helsingin pörssiin ensimmäisenä ja pitkään ainoana kaupan alan yhtiönä.

1930-luku: RAKE OY - monipuolista laajentumista

Nykyinen design-hotelli Klaus K. avattiin Bulevardilla 1938 nimellä Klaus Kurki.

Kun yhtiön nimeksi vuonna 1932 vaihdettiin markkinointinimenä ollut Rake Oy, sivuliikkeitä oli Helsingissä seitsemän ja pääkaupungin ulkopuolella kaksi. Vuonna 1938 ostettiin Jokelasta 88 hehtaaria maata ja perustettiin tiilitehdastoimintaa harjoittamaan Kallioistenmaa Osakeyhtiö.

Bulevardin kiinteistössä sijainnut matkustajahotelli siirtyi Raken omistukseen v. 1932. Sen toimintaa jatkettiin, koska katsottiin, että yritykselle oli eduksi tarjota maaseutuasiakkailleen ja myynti-edustajilleen majoitusmahdollisuus. Kun myöhemmin myös kiinteistössä sijainnut ravintola Palladium ajautui vararikon kautta Raken hallintaan, päätettiin tilat yhdistää moderniksi hotelli- ja ravintolayksiköksi, jonka nimeksi tuli Klaus Kurki. Sen sisustus sai inspiraationsa Kalevalasta ja suomalaisesta luonnosta.

Yrityksen liikevaihto ylitti 100 miljoonan markan rajan.

1940–60 luvut: Kasvavaa Helsinkiä rakentamassa

Lukiolaisten illanvietto Ravintola Tullinpuomissa vuonna 1953. Sisäänpääsy edellytti hyvää käytöstä ja siistiä asua. Alkoholi oli juuri vapautunut kortilta. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Toisen maailmansodan päätyttyä jälleenrakennus oli vilkasta ja Helsingin väkiluvun kasvaessa tarvittiin paljon uusia asuntoja. Rautakauppa kannatti ja töitä riitti. Rake avasi vuonna 1943 Mannerheimintielle valmistuneeseen rakennukseen Ravintola Tullinpuomin. Yhtiö osallistui myös useisiin asuinkerrostalojen rakennuttamishankkeisiin rakennusmateriaalitoimittajana ja perustajaosakkaana.

Vuonna 1947 yrityksen toimitusjohtajana aloitti Anders Wikstenin poika pääkonsuli Antti Kivilahti (toimitusjohtaja 1947–1967).

Raken perinteisen rautakaupan täydennykseksi perustettiin Bulevardin tavarataloon oma herkkumyymälä, Raken Herkku.

Rakella oli nyt 16 liikettä Helsingissä sekä uusina liikkeet Karkkilassa ja Hyvinkäällä. Yhtiöön kuului nyt myös Helsingin Rauta Oy.

1970-luku: ”Rake nuortuu vanhetessaan” – ideoita maailmalta Suomeen ja Suomesta maailmalle

Maxi-Market Leppävaarassa oli vuonna 1971 ensimmäisiä hypermarketteja Suomessa.
Bostonin liike Yumont Hardware aloitti toimintansa 1978. Kaikkiaan Yhdysvalloissa omistettiin 11 eri rautakauppaa.

Toimitusjohtajana 1968 aloittanut Antti Kivilahden tyttären Annelin (hallituksen jäsen 1968–2013) aviomies, kauppatieteen maisteri Klaus Cederberg (toimitusjohtaja 1968–1988) käynnisti perinteisen rautakaupan modernisoinnin ja yhtiön vahvan kansainvälistymisen. Raken pääkonttori siirtyi Erottajalta Espoon Juvanmalmille ja Erottajan kiinteistön toimistotiloja alettiin vuokrata ulkopuolisille. Samassa yhteydessä v. 1974 hotelli- ja ravintolaliiketoiminta vuokrattiin HOK:lle.

Yhdysvalloista tuodun idean mukaisesti Espoon Leppävaaraan avattiin vuonna 1971 maamme ensimmäinen asutuskeskuksen ulkopuolella sijaitseva hypermarket, Maxi-Market. Se toteutettiin yhdessä Osuusliike Elannon kanssa. Vuonna 1973 avattiin Maxi-Market myös Karhulaan. Yhtiön myynti ylitti 200 miljoonan markan rajan ja henkilömäärä 1000 hengen virstanpylvään.

Kansainvälistymisen aikaa: Rautakauppaketju USA:n itärannikolle ja kauppahuoneet Kaakkois-Aasiaan

1970-luvun öljykriisin puhjettua rakentaminen väheni ja näin myös rautakaupan kannattavuus alkoi rapautua, joten uusien liiketoimintojen käynnistäminen oli välttämätöntä. Rakessa aloitettiin kansainvälistyminen: Yhdysvaltojen itärannikolta Bostonista ostettiin vuonna 1978 ensimmäiset rautakaupat, Yumont Hardware ja Warren Electric.

Raken nopeasti kasvavan ja kansainvälistyvän vähittäiskaupan tarpeisiin avattiin suorat hankinta-lähteet Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan perustamalla kauppahuoneitten verkosto Hong Kongiin ja Singaporeen.

1980-luku: Muutosten vuosikymmen

Maxi Market myytiin Elannolle 1982 ja Raken kotimainen rautakauppaliiketoiminta myytiin vuonna 1987.

Kotimaisen rautakaupan heikko kannattavuus edellytti vaikeita päätöksiä: Maxi Market myytiin Elannolle 1982 ja Erottajan tavaratalo suljettiin vuoden 1983 lopussa. Sen tilat remontoitiin toimistoiksi ja Klaus Kurki -hotellia laajennettiin 70 huoneesta 139 huoneeseen. Raken pääkonttori palasi myös takaisin Erottajalle.

Raken kotimainen rautakauppaliiketoiminta myytiin vuonna 1987 parahiksi juuri ennen 1990-luvun rakennus- ja kiinteistöalan lamaa. Päätökset Maxi-liiketoiminnan ja yhtiön 120 vuotta jatkuneen rautakauppatoiminnan myymisestä eivät olleet helppoja, mutta aika on osoittanut, että ne olivat viisaita ja välttämättömiä toimenpiteitä.

Helsingin arvopaperipörssin muutettua sääntöjään Rake Oy:n osake poistui pörssilistalta vuoden 1986 alussa ilman lunastusmenettelyä. Osake kuitenkin noteerattiin Meklarilistalla 1992 elokuun loppuun asti.

1990-luku: Kansainvälisesti toimiva monialakonserni

Konserniin kuului useita kansainvälisesti toimivia yhtiöitä, kuten Rake Trading ja rakennusmateriaaliteknologiaan keskittynyt Acotec

Toimitusjohtajana aloitti 1988 kauppatieteen maisteri Kenneth Cederberg, perheen 4. sukupolvea. Hän sai johdettavakseen kansainvälisesti toimivan monialakonsernin, jonka liiketoiminta-alueita olivat kiinteistöliiketoiminta Suomessa, rautakauppatoiminta Yhdysvalloissa sekä rakennusmateriaaliteknologian kehitys ja myynti kansainvälisesti, kauppahuoneet Kaakkois-Aasiassa sekä maahantuonti Suomeen.

Raken liiketoimintaportfoliota hajauttavan strategian tavoitteena oli toisaalta luoda konsernille kasvumahdollisuuksia ja toisaalta minimoida operatiivisia riskejä huolimatta yksittäisten tytäryhtiöitten kannattavuudessa tapahtuvista heilahteluista. Konserniin kuului parikymmentä yhtiötä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasiassa, muun muassa Acotec, Rake Hong Kong, Rake Singapore, Bostonin kuusi rautakauppaa, puutavaraliike Eastern Lumber, Mobiilipesu, Plastic Trade ja Rake Trading. Raken kansainvälistymisen aste oli korkeimmillaan vuonna 1995 kun liikevaihdosta 65 % muodostui Suomen ulkopuolella.

Kiinan kaupan ehtyessä Tiananmenin tapahtumien jälkeen 1989 alkoi ensin Hong Kongin kauppahuoneen ja vuosikymmenen puolessavälissä Singaporen toimintojen alasajo. Amerikan rautakauppatoimintoja järjesteltiin vuosikymmenen loppupuolella uudelleen Eastern Lumberin alaisuuteen, kunnes niistä luovuttiin kokonaan. Yhtiön viimeinen Amerikan kiinteistö, Eastern Lumber -yhtiö, myytiin vuonna 2012. Rakennusmateriaaliteollisuuden teknologiaratkaisuja ja tuotantolaitteistoja valmistava Acotec Oy myytiin marraskuussa 2001.

2000-luku: Paluu kotimaahan vahvoille osaamisalueille

Bulevardin Kulma
Design Hotel Klaus K
Design Hotel Klaus K, aula.
Design Hotel Klaus K, egg suite.
Hotellin toimintaa johtivat Mia Cederberg-Skvorc ja Marc Skvorc.

Yhtiön toiminta päätettiin keskittää kiinteistöliiketoimintaan (Rake Real Estate Oy), maahantuontiin (Labnet Oy) sekä hotellitoimintaan (Hotelli Klaus K).

Kiinteistöliiketoiminta: Vuosituhannen alku oli kiireistä aikaa v. 1993 perustetulle Rake Real Estate Oy:lle: Erottajan alueen kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden varmistamiseksi päättivät alueen kiinteistönomistajat Raken johdolla rakennuttaa 450-paikkaisen parkkihallin. Erottajan Pysäköintilaitos valmistui vuonna 2003 Rake-Talon alle.

2000-luvun alkupuolella Rake alkoi ostaa naapurikiinteistön, Bulevardi 6 Oy:n osakkeita niin, että kiinteistön (n. 4.200 vuokrattavaa neliötä) omistus siirtyi kokonaisuudessaan Rake Real Estaten omistukseen vuonna 2012. Vuosina 2010–11 toteutettiin Bulevardi 6:ssa kattava peruskorjausremontti. Näin syntyi Erottajankatu 4, Bulevardi 2–4 ja Bulevardi 6 muodostama arvokiinteistöjen kokonaisuus, Bulevardin Kulma.

Hotelli Klaus Kurjen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päätyttyä vuoden 2004 lopussa, alkoi hotellin mittava peruskorjaus arkkitehti Sarlotta Narjuksen (SARC) johdolla. Kaikki hotellin 139 huonetta uudistettiin neljään eri huonetyyppiin ja hotelliin avattiin uudet ravintolakonseptit: Trattoria Toscanini, suomalainen fine dining ravintola Ilmatar, ravintola Filmitähti ja Ahjo yökerho. Täysin uudistettu, Suomen ensimmäinen Design Hotel Klaus K avattiin marraskuussa 2005.

Suuren suosion saavuttaneen hotellin huonemäärää päätettiin kasvattaa konvertoimalla Rake Talon kahden ylimmän kerroksen toimisto- ja ullakkotilat hotellihuoneiksi. Klaus K:n Sky Loftit, 32 uutta huonetta, valmistuivat vuonna 2014.

Maahantuontiliiketoiminta: Raken rautakauppaketjun omaa maahantuontia laajentamaan ja Kaakkois-Aasian kauppahuoneitten tarjoamia hankintakanavia hyödyntämään ostettiin yhtiöön jo 1980-luvun alussa laboratorioalan maahantuontiyhtiö Plastic Trade ja myöhemmin elintarviketeollisuuden lisäaineitten ja raaka-aineitten tuontiin erikoistunut Baltimek Oy.

Tavoitteena oli kasvattaa maahantuonnista yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta Rakelle merkittävä liiketoiminta-alue. Elintarviketeollisuuden maahantuontia laajennettiin perustamalla Baltiaan yhteisyritys, Balfi Oü. Operatiivisen tehokkuuden kehittämiseksi Plastic Trade ja Rake Trading yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi Labnet Oy:ksi v. 2005. Laboratorioalan yritys Biofellows Oy:n liiketoiminta ostettiin Labnet:iin vuonna 2010.

Vahvasta panostuksesta huolimatta ei maahantuontiliiketoimintaa saatu kasvatettua yhtiön tavoitteita vastaavaksi ja siitä päätettiin luopua kokonaan niin, että elintarviketeollisuuden lisäainemaahantuonti myytiin v. 2012 ja laboratorioliiketoiminta v. 2015.

Hotelliliiketoiminta: Hotellin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen lähestyessä loppuaan, aloitettiin uuden vuokrasopimuksen neuvottelut ja hotellikonseptin suunnittelu hyvissä ajoin 2000-luvun alussa. Hotellin uudeksi vuokralaiseksi ja operaattoriksi valittiin Lifestyle Hotels Finland Oy, joka oli Next Hotelsin (70 %) ja Rake Oy:n (30 %) perustama yhteisyritys.

Visiona oli Helsingin yksipuolisen hotellimarkkinan täydentäminen omaa kansainvälistä osaamista hyödyntäen. Uudistetun Klaus K -hotellin Kalevala-teemaisesta sisutuksesta vastasi norjalainen Erik Nissen Johansen (Stylt Trampoli). Klaus K toi Suomeen täysin uuden hotellikategorian, Lifestyle & Design -hotellit, ja se valittiin ensimmäisenä suomalaisena hotellina arvostettuun Design Hotels -markkinointi-yhteenliittymään.

Kun Next Hotels vuonna 2007 halusi luopua omistuksestaan, siirtyi Lifestyle Hotels Finland Oy kokonaan Rake Oy:n omistukseen.

Hotellin toimintaa johtivat USA:ssa eri hotelleissa kokemuksensa hankkineet Mia Cederberg-Skvorc (Sisko; 4.polvea) ja hänen miehensä Marc Skvorc. Vuonna 1938 aloitettu hotelli- ja ravintolaliiketoiminta oli jälleen palannut yhtiön omiin käsiin perheen suureksi iloksi.

Marcin ja Mian johdolla Hotelli Klaus K menestyi hyvin ja sai useita seuraajia Helsingin hotellimarkkinoille Lifestyle -hotellien markkinasegmenttiin. Klaus K:n huonemäärä kasvoi syksyllä 2014 valmistuneessa laajennuksessa 171 huoneeseen.

Kämp Collection Hotels

Pääomasijoitusyhtiö Capman osti vuoden 2013 lopussa Kämp Hotellin ja neljä GLO hotellia tavoitteenaan kehittää pääkaupunkiseudun parhaimpien ja laadukkaimpien hotellien ketju. Keväällä 2014 Rake päätti myydä Lifestyle Hotels Finland Oy:n osakkeet eli Hotelli Klaus K:n liiketoiminnan Kämp Collection Hotels:ille. Samassa yhteydessä Rakesta tuli yksi hotelliketjun kolmesta pääomistajasta.

Kämp Collection Hotels:ia kasvatettiin määrätietoisesti yritysostoin (Hotel Haven, Hotel Fabian ja Hotel Lilla Roberts) sekä perustamalla uusi Hotelli St. George Yrjönkadulle. Viiden vuoden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi n. 30 M€:sta lähes 100 M€:oon ja sen markkinaosuus Helsingin laatuhotelleista ylitti 80 %. Lokakuussa 2019 Kämp Collection Group:in osakkeet myytiin norjalaisen Petter Stordalenin omistamalle Nordic Choice Hotels -yhtiölle, onnekkaasti ennen maailmanlaajuisen koronapandemian vuosia.

2020-luku: Kiinteistönomistamista ja sijoitustoimintaa

Rake keskittyy tänä päivänä kiinteistöjen omistukseen ja kehittämiseen sekä sijoittamiseen.

Uudella vuosikymmenellä on Raken historiassa alkanut jälleen uusi vaihe, jolloin keskitymme Bulevardin Kulman arvokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen.

Olemme myös perustaneet Rake Investment Officen (RIO), jonka tehtävänä on luoda sijoittamisesta arvokiinteistöjen rinnalle toinen liiketoiminta-alue. Ammattimaisuus, kansainvälisyys, vastuullisuus ja pitkä aikahorisontti ohjaavat sijoitustoimintaamme.

Tämän lisäksi etenemme aktiivisen omistamisen polulla. Tavoitteenamme on löytää hyvän kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä/liiketoimintoja, jotka ovat merkityksellisiä myös seuraavan sukupolven asiakkaille, työntekijöille ja omistajille.